הועדות המקצועיות

 
הועדות המקצועיות של האגודה הישראלית למנחי הורים
 

פעילות הוועדות המקצועיות באגודה נעשית כולה בהתנדבות לטובת הציבור וחברי האגודה.

באגודה קיימות הוועדות המקצועיות הבאות:

 
ועדת קבלה ותוכניות
 
 
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
 
עדה ליפציגר
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מלכה ריבקה דירקטור
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
נורית כוכבי
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
 
גילית אבטליון
 
 

 
ועדת אתיקה
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מיכאל קיפניס
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
דימונה יניב
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
טל נחום
 

 
ועדת מדיניות ואסטרטגיה
 

 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רינה כהן
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מלכה ריבקה דירקטור
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
אילנה שניר
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רג'דה מסאלחה
 
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
 
אוריאל בלמס
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
 
ליאת אברמוביץ
 
 

 
דוברת האגודה
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
נורית ינקלביץ