הועדות המקצועיות

 
ועדת קבלה ותוכניות
 
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מלכה ריבקה דירקטור
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
נורית כוכבי
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
 
גילית אבטליון
 
 

 
ועדת אתיקה
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מיכאל קיפניס
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
דימונה יניב
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
טל נחום
 

 
ועדת יחסי ציבור ופרסום
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רותי לבנת
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
ליאת גל
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
צאלה מיינרט
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
ליאן סלע
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
יפה צרפתי
 

 
ועדת מדיניות ואסטרטגיה
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רינה כהן
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
מלכה ריבקה דירקטור
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
אילנה שניר
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רותי לבנת
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
רג'דה מסאלחה
 
מלכה רבקה דירקטור 2
 
אוריאל בלמס