הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית למנחי הורים

 

"נותנים ערך להנחיית הורים"

 
מוזיאון אנו, תל אביב
 
16.11.2021, 9:00-15:00