המיסדים

 
 
 
 
אורית גורדון
ד"ר אילנה שניר
גילית אבטליון
דוד גרדוביץ
ד"ר דימונה יניב
טל נחום
יפה צרפתי
ליאן סלע
ליאת גל
ליליאן ללום
ד"ר מיכאל קפניס
ד"ר נורית כוכבי
עדה ליפציגר
ד"ר רועי בן מנחם
רותי לבנת
רינה כהן
מלכה ריבקה דירקטור