מתווה להכשרת מנחי הורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המתווה נלקח מאתר שפ"ינט של משרד החינוך.