Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
יניב דימונה ד''ר
 
 
 
 

יניב דימונה ד"ר

 
 
₪0
 

יועצת חינוכית. מרצה בתחום ההורות והנחיית קבוצות במשרד החינוך

ובמכללה האקדמית דוד ילין. הקימה ומנהלת את "מדברים הורות"
מרכז לייעוץ והכוונה להורים ולמשפחות.

 
052-8353626